Ngày 14-1-2016, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt đã tổ chức Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại tại KCN Sông Mây. Buổi tiệc đã diễn ra rất sôi động với các tiết mục văn nghệ vô cùng hoành tráng cùng dàn âm thanh siêu chất lượng.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại - Hình 1

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại – Hình 1

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại - Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại – Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại - Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại – Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại - Hình 4

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại – Hình 4

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại - Hình 5

Tiệc Tất Niên Công Ty Sheng Bang Hữu Hạn Kim Loại – Hình 5