Ngày 6-2-2017, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt tự hào đã tổ chức thành công Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh. Buổi tất niên diễn ra rất ấm cúng và đông đảo các Trưởng phòng và công nhân viên đã tham dự đầy đủ.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh - Hình 1

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh - Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh – Hình 2

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh - Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh – Hình 3

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh - Hình 4

Tiệc Tất Niên Công Ty TNHH Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Bình Minh – Hình 4