TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở

Ngày 10/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Đồng Nai đã thi công và cho thuê các thiết bị sự kiện Triển Lãm Ứng Dụng Công Nghệ Hiện Đại tại Giang Điền, Biên Hòa, Đồng Nai và Tọa đàm cùng với các chuyên gia ứng dụng công nghệ hiện đại để hiểu và biết các ý nghĩa thiết thực.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 1

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 2

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 3

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 4

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 5

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 6

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 7

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 8

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 9

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 10

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 11

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 12

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 13

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 14

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 15

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 16

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 17

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 18

TRIỂN LÃM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO NHÀ Ở - Hình 19