Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa

Để chuẩn bị cho công tác giao quân vào Ngày 20,21/02/2019, Thành đoàn Biên Hòa và  lực lượng đoàn viên thanh niên đến đưa tiễn và tổ chức nghi thức bước qua cầu vinh quang cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh” ,hội trại tòng quân năm nay diễn ra không khí sôi nổi phấn khởi cho các tân binh trước khi nhập ngũ. CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÒM VIỆT chúc các tân binh lên đường nhập ngũ vui vẻ, hào hùng khí phách và trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.

Một số hình ảnh tại Hội trại Tòng Quân:

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 1

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 2

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 3

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 4

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 5

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 6

 

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 8

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 9

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 10

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 11

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 12

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 13

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 14

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 15

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 16

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 17

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 18

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 19

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 20

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 21

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 22

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 23

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 24

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 25

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 26

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 27

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 28

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 29

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 30

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 31

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 32

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 33

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 34

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 35

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 36

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 37

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 38

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 39

Hội Trại Tòng Quân 2019 Tại Biên Hòa - Hình 40