Lễ giao quân 2015

Tuần qua, công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện phục vụ cho hơn 2000 người tham gia lễ giao quân 2015 của thành phố Biên Hòa.