HỘI THI TRÁI CÂY 2023 TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI – TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI THI TRÁI CÂY 2023 TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI - TỈNH LÂM ĐỒNG Ngày 01/07/2023, Công Ty TNHH NAIHOUSE EVENT đã lắp đặt và thi công các trang thiết bị [...]