LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH – ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI

Ngày 24/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự kiện Lễ khai trương chi nhánh Cty Đất Xanh Miền Nam Đồng Nai.

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 1

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 2

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 3

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 4

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 5

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI - Hình 6