lễ khai trương

/Tag:lễ khai trương

Lễ Khai Trương – Tổng Kho Miền Nam

Lễ Khai Trương - Tổng Kho Miền Nam Ngày 06/04/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự kiện [...]

06-04-2019|Categories: Biên Hòa, Hoạt động|Tags: |

Lễ Khai Trương – Gỗ Tây TaViCo Long Bình

Lễ Khai Trương - Gỗ Tây TaViCo Long Bình Ngày 11/01/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã thi công và lắp đặt các thiết bị sự [...]

11-01-2019|Categories: Biên Hòa, Hoạt động, Sự kiện lớn|Tags: |

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH – ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI

LỄ KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH - ĐẤT XANH MIỀN NAM ĐỒNG NAI Ngày 24/11/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã lắp đặt và thi công sự [...]

26-11-2018|Categories: Biên Hòa, Hoạt động|Tags: |

Lễ Khai Trương – Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

Lễ Khai Trương - Ngân Hàng AGRIBANK Chi Nhánh Bắc Đồng Nai Ngày 18/07/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt rất vinh hạnh khi Ngân Hàng AGRIBANK [...]

18-07-2018|Categories: Biên Hòa, Hoạt động, Sự kiện nổi bật|Tags: |

Lễ Khánh Thành – Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS Ngày 19/01/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện và [...]

20-01-2018|Categories: Hoạt động, Trảng Bom|Tags: , |

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa

Lễ Khai Trương ShowRom HANVICO Biên Hòa Ngày 15/10/2017, Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt  rất vui và vinh dự ,khi được tin tưởng cung cấp các dịch [...]

16-10-2017|Categories: Biên Hòa, Hoạt động, Sự kiện lớn|Tags: |

Lễ Khai Trương – Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – Đồng Khởi – Biên Hòa – Đồng Nai

Lễ Khai Trương - Trung Tâm Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao - Đồng Khởi - Biên Hòa - Đồng Nai Ngáy 12-04-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện [...]

24-04-2017|Categories: Biên Hòa, Hoạt động|Tags: |

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai

Lễ Khai Trương Trung Tâm Mua Sẵm Nguyễn Kim Đồng Nai Ngày 17-03-2017, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết [...]

22-03-2017|Categories: Biên Hòa, Hoạt động|Tags: |

Lễ Khai Trương – Trạm Điện Nóng EVN KCN Biên Hòa

 Lễ Khai Trương - Trạm Điện Nóng EVN KCN Biên Hòa Ngày 09-03-2017, Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt rất vui và vinh dự được sự tin tưởng của [...]

15-03-2017|Categories: Biên Hòa, Hoạt động|Tags: |

Lễ Khai Trương – Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa Tại Trảng Bom

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa Tại Trảng Bom Ngày 03-03-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt , đã cho thuê [...]

08-03-2017|Categories: Hoạt động, Sự kiện lớn, Trảng Bom|Tags: |
Load More Posts