Lễ Khai Trương – Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa Tại Trảng Bom

Ngày 03-03-2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt , đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Khai Trương – Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa – Trảng Bom.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 1

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 2

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 3

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 4

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 5

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 6

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 7

Lễ Khai Trương - Chi Nhánh VietcomBank Phòng Giao Dịch Trung Hòa - Trảng Bom - Hình 8