Lễ khai trương – Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa tại Long Khánh – Đồng Nai

Ngày 12-10-2016, công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vòm Việt đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện phục vụ cho sự kiện Lễ Khai Trương – Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Tại Long Khánh.

 

Lễ Khai Trương - Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 1

Lễ Khai Trương – Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 1

Lễ Khai Trương - Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 2

Lễ Khai Trương – Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 2

Lễ Khai Trương - Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 3

Lễ Khai Trương – Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 3

Lễ Khai Trương - Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 4

Lễ Khai Trương – Phòng Khám Đa Khoa Ái Nghĩa Long Khánh Hình 4