Lễ Khai Trương – Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Ngày 20/04/2019, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi lễ khai trương Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI Việt Nam diễn ra rất long trọng và hoành tráng.

Một số hình ảnh tại buổi lẽ:

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 1

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 2

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 3

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 4

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 5

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 6

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 7

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 8

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 9

Lễ Khai Trương - Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI LIFE - Hình 10