Ngày 12-01-2016, Công ty Tổ chức Sự kiện Vòm Việt đã tổ chức buổi Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim tại Bà Rịa Vũng Tàu. Buổi lễ diễn ra hết sức long trọng, thể hiện sự hoành tráng của Nguyễn Kim. Thành công của buổi lễ là niềm tự hào của Vòm Việt chúng tôi.

Sau đây là một số hình ảnh sự kiện:

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 1

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 1

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 2

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 2

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 3

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 3

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 4

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 4

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 5

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 5

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 6

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 6

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 7

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 7

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 8

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 8

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim - Hình 9

Lễ Khai Trương Trung Tâm Điện Máy Nguyễn Kim – Hình 9