Lễ Khánh Thành – Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS

Ngày 19/01/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê các thiết bị sự kiện và thi công buổi lễ Khánh Thành Công ty TNHH Công Nghiệp BOSS ,Buổi lễ diễn ra hết sức là hoành tráng và thành công. Thành công của buổi lễ là niềm tự hào của Cty Vòm Việt chúng tôi .

một số hình ảnh tại buổi lễ :

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS - hình 1

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS - hình 2

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS - hình 3

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS - hình 4

 

Lễ Khánh Thành - Công Ty TNHH Công Nghiệp BOSS  - hình 5