Nhà thờ Hiển Linh – Lễ Bế mạc năm thánh INhã

Nhà thờ Hiển Linh - Lễ Bế mạc năm thánh INhã