Ngày 28/01/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi Tất niên Công ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết.

Buổi tất niên diễn ra trong không khí vui vẻ và thành công.

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 1

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 2

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 3

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 4

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 5

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 6

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 7

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 8

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 9

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 10

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết - Hình 11