Lễ Diễn Tập – Công Ty Cổ Phần Cảng Đồng Nai

Ngày 31/12/2015 , Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt  đã lắp đặt và cho thuê các thiết bị sự kiện tại buổi Lễ Diễn Tập Ứng Phó Sự Cố Tràn [...]